KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest LARKBUD Sp. z o. o., ul Piotrkowska 175 lok. 500 , 90-447 Łódź, KRS 0000546354, REGON 360949142, NIP 9471984992 e-mail: rodo@larkbud.pl (dalej: Administrator). ADMINISTRATOR przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email i danych identyfikujących).

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez ADMINISTRATORA, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w nagłówku.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do ADMINISTRATORA oraz przez ADMINISTRATORA do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe.

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

Dane nie są transferowane do organizacji międzynarodowej, ani poza obszar EOG.


Pozdrawiamy, Larkbud Sp. z o. o.