ul. Traugutta w Łodzi

Perony tramwajowe przy ul. Narutowicza 132 w Łodzi