Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin

Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – Etap I

Przebudowa ulic Kurpińskiego, Przestrzennej oraz Listopadowej z połączeniem do ul. Giewont – Część I: przebudowa ulicy Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do dz. ew. nr 332/49 oraz odnogi ulicy Giewont – numery 102 – 110

Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz

Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372 klasy L (ul. Łanowa i ul. Kasztanowa) Lućmierz Las – Rosanów – Dąbrówka Wielka na terenie gminy Zgierz – dotyczy ulicy Kasztanowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia – Faza I – przebudowa ulic: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Lipowa

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego na odcinku od Ronda Lotników Lwowskich do ul. Rzgowskiej

Przebudowa ulic na terenie Miasta Łodzi – 3 części – Część 3

Przebudowa ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska – Sienkiewicza w tzw. woonerf