Larkbud Sp. z o. o.

Witam na stronie internetowej firmy Larkbud Sp. z o. o.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o

Czym się zajmujemy?

Roboty Drogowe

Specjalizujemy się w robotach związanych z budową dróg - robotami ziemnymi, wykonywaniem podbudów, układaniem nawierzchni, montażem małej architektury i oznakowania

Generale Wykonawstwo

Jako Generalny Wykonawca, realizujemy inwestycje zarówno w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jak i obejmujące tylko roboty budowlane. Pracujemy na zlecenie zamawiających publicznych i prywatnych inwestorów. Samodzielnie wykonujemy roboy ziemne, instalacje sanitarne, elektoroenergetyczne, a przede wszystkim układamy nawierzchnie.

Produkcja Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Emulsji Asfaltowych

Prowadzimy produkcję oraz sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowych.